Produkty

Filtry na barvu

Filtry na barvu (Paint stop)

Na rozdíl od jiný procesů, kde filtry slouží k obraně proti znečištění, tak filtry na barvu jsou integrální součástí produkce a myjí přímý efekt na finální produkt.

 

 

Filtry s kovovou tkaninou