O firmě Filter-Technics

Naše silné stránky

Naše silné stránky

Jako organizace se snažíme být nejlepší ve svom oboru a zvýraznit se na trhu.

Rádi Vám sdělíme co nás dělá jedinečnými, jakou silou disponujeme abychom přinášeli našim klientům stále lepší službu. Ukážeme Vám jaké jsou výhody partnerství s námi.

O firmě Filter-Technics

Studie

test
  • vlastní odborný výzkum v oblasti filtrace
  • vlastní konstrukce filtračních jednotek
  • odborně vzdělaní pracovníci
  • průběžné vzdělávání
  • účast na specializovaných výstavách a odborných seminářích
  • vlastní prezentace
  • organizace kurzů pro obchodníky, školy, organizace

 

Řešení

Oplossingen
  • Teoretické a hlavně praktické zkušenosti firmy Filter-Technics nám umožňují najít ta správná řešení na téměř všechny problémy s filtrací
  • Náš personál se vždy snaží najít řešení v závislosti na ceně, kvalitě a funkčnosti
  • Pokud je to nezbytné, provádíme studie návrhů s rozměry, grafy, náčrty situace a kalkulací
  • Vždy dokládáme potřebná technická data a na jejich základě nabízíme nejvhodnější filtry
  • Kombinací standardních filtrů a filtrů na zakázku můžeme vyřešit téměř každý filtrační problém

 

Konzultace

Konsultace
  • Filter-Technics nabízí fundovaný firemní personál a svůj prodejní tým tak aby Vám mohl poskytovat expertní rady a pomoc
  • společně s Vámi analyzujeme filtrační problém a snažíme se najít řešení na zakladě našich technických znalostí a zkušeností
  • Stojíme o zpětnou vazbu od zákazníka: Jak funguje Váš filtrační systém, je potřeba něco vylepšit, či změnit?
  • Můžeme provádět analýzy přímo u zákazníka, v naší laboratoři nebo ve spolupráci se specializovanou laboratoří
  • Filter-Technics pomáhá nastavit u zákazníka proaktivní politiku údržby.
    Po dokončení studie, dostane klient zpětnou vazbu ve formě dokumentace. To mu umožňuje objednávat vhodné filtry, tak aby předcházel závadám na strojích a snížil neočekávané náklady na minimum

Logistika & balení

Logistiek & verpakking
  • Položky ze skladu jsou k zákazníkům odesílány denně
  • krátké dodací termíny: položky, které nejsou na skladě a objednány do 10:00 jsou obvykle odesílány do 3 pracovních dnů
  • náš vlastní systém dopravy zajišťuje místní dodání, expresní dodávky
  • národní a mezinárodní doprava je zajišťována spolehlivými partnery
  • můžeme připravit speciální balení pro zákazníky, které může být pro vás přidanou hodnotou

 

Výroba filtračních jednotek

Produkce filtračních skupin
  • vyrábíme zakázkové filtrační jednotky
  • většina filtračních jednotek jsou filtrační skupiny vhodné pro hydraulický olej nebo úpravu kapalin s filtračnímy vaky či bezjádrovými filtračními elementy.
  • Naši filtrační jednotku si můžete pronajmout, koupit nebo si ji vzít na leasing.
  • Filtrační jednotku vám můžeme nainstalovat a odinstalovat.

 

Montáž & instalace

Montáž & instalace
  • naši technici jsou schopni sestavit a namontovat jakýkoliv námi dodaný filtr či filtrační jednotku
  • pokud je to nutné spolupracujeme se specializovanými instalačními firmami

 

Měření

Měření
  • membránová anylýza vzorků v naší laboratoři
    Vámi zaslané vzorky oleje podrobíme analýze na membráne v naší laboratoři.
    Na základě této analýzy a našich znalostí jsme schopni velmi rychle zjistit původ, množství a typ znečištění. Informujeme vás o stupni čistoty vašeho oleje a také o tom, zda je problém ve filtru nebo někde jinde ve stroji.
  • spolupráce se specializovanou laboratoří v případě důkladnější anylýzy vzorků
    pokud je potřeba udělat důkladnější, fyzikální, chemické či jiné anylýzy, spoklupracujeme se speciálními laboratořemi. Během 3-4 dnů vám poskytneme důkladnou zprávu a to v jazyce, který požadujete.
  • měření vzduchu
    Provádíme měření specializovanou aparaturou DUSTTRAK abychom mohli detekovat kde se nachází problém s kvalitou vzduchu. Na základě tohoto měření identifikujeme zdroj znečištění a můžeme navrhnout vhodnou filtraci. Díky takovýmto filtrům jste pak schopní splnit normy pro pracovní prostředí a dosáhnete lepšího pracovního prostředí pro své pracovníky.

 

Analýza

Analýza
  • Metalurgický mikroskop nám umožňuje provádět detailní analýzy Vašich vzorků olejů