Produkty

Stěrače oleje (oil skimmers)

Stěrače oleje

Stěrače oleje se umísťují polovinou nad a polovinou pod hladinu kapaliny.
Olejová vrstva, která se vytváří na hladině kapaliny je absorbována speciálním olej absorbujícím povlakem na páse. Tato vrstva je pak stírána pryč stěrkou.

Kapalinové filtry

Pictures