Produkty

Technické informace - prachové filtry

Materialová odolnost

Materiál   

Bavlna

Vlna

Polyester
Terylen

Aramid
Nomex

Poly-
Propylen

Acrylic
Laminate

Polymide
Nylon

Acrylic
Dralon

P.T.F.E
Teflon

Kyseliny

nízká

dobrá

dobrá

střední

vynikající

dobrá

špatná

dobrá

vynikající

Alkálie

dobrá

nízká

špatná

uspokojivá

vynikající

uspokojivá

uspokojivá

dobrá

vynikající

Suché teplo

dobrá
Trv. 70C
Náraz.100C

dobrá
Trv. 70C
Nár. 100c

vynikající
Trv. 140C
Nár.150C

vynikající
Trv.200C
Nár.220C

uspokojivá
Trv.105C
Nár.150C

dobrá
Trv.140C
Nár.150C

dobrá
Trv.100C
Nár.110C

dobrá
Trv.110C
Nár.120C

vynikající
Trv. 250C
Nár. 270C

Mokré teplo

dobrá
Trv. 70C
Nár. 100 C

dobrá
Trv. 60C
Nár. 90C

špatná
Trv. 60C
Nár. 65C

vynikající
Trv. 150C
Nár. 200C

uspokojivá
Trv. 90C
Nár. 200C

špatná
Trv. 60C
Nár. 65C

dobrá
Trv.100C
Nár.110C

dobrá
Trv.110C
Nár.120C

vynikající
Trv.245C
Nár.255C

Otěr

uspokojivá

uspokojivá

velmi dobrá

vynikající

dobrá

uspokojivá

vynikající

dobrá

špatná

Zachycení statického náboje

dobrá

velmi dobrá

pochybná

náchylná

velmi nízká

pochybná

náchylná

pochybná

velmi nízká

Prachové filtry

Předpisy pro znečištění vzduchu

Ministerstvo životního prostředí

Pictures