Producten

Overzicht Specificaties en technische informatie

What should you know about Dust?

What should you know about Dust?

 Most dust is invisible in low concentrations

Fijn stof zweeft in de lucht die we inademen

Fijn stof zweeft in de lucht die we inademen

Stof is overal.

Het is onvermijdelijk dat stof wordt gegenereerd op plaatsen waar producten worden bewerkt en verwerkt. Grof stof bezinkt snel, maar fijn stof zweeft lang in de lucht die we inademen. Het stof kan worden ingeademd en in de longen worden afgezet.

Dat is de reden waarom stof op de lange termijn de gezondheid van mensen kan schaden. De gouden regel voor arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming moet op het werk van toepassing zijn op stof:

"Vermijd wat kan worden vermeden!"

Wat zijn de vereisten?

Wat zijn de vereisten?

MWC-waarde = Maximale Werkplekconcentratie (geldt voor gassen, dampen en zwevende deeltjes).

BIA = Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (instelling voor veiligheid op het werk, opgericht door de Duitse vereniging van werkgeversverzekeringen).

ZH 1/487 = ZH: centraal orgaan voor ongevallenpreventie. Series ZH 1 - regels en richtlijnen van de vereniging van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen. 487: "Uitrusting voor het afzuigen van stofdeeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid door het omleiden van schone lucht naar het werkgebied".

 

Vergelijking tussen HVAC luchtfilterklassen en stoffilterklassen

Vergelijking tussen HVAC luchtfilterklassen en stoffilterklassen

Klassieke HVAC luchtfilters = DIN EN 779  &  DIN 24181

Stoffilters = ZH1/487  &  DIN EN 60335-2

http://www.dguv.de/dguv-test/de/produktsicherheit/pruefgrundlagen/pruefgrundsaetze/pg_pdf/gs_bia_m06.pdf

 

Dust filters

VLAREM stofdeeltjes normen

VLAREM stofdeeltjes normen

Europese luchtkwaliteitsrichtlijnen

Luchtkwaliteitsrichtlijnen

Energy Analysis Theory

Energy Analysis Theory

Dust explosions Combustible Preventing and Mitigating the Effects of Fire and Explosions

Dust explosions Preventing

Specificaties en technische informatie