LogoFiltertechnics

Služby

Kromě naší široké nabídky skladových produktů a filtračních řešení na míru chceme jako organizace také vynikat v našich službách díky našim desetiletím odborných znalostí. Rádi vám řekneme, v čem jsme jedineční a jaké výhody můžeme využít, abychom vám jako zákazníkovi ještě lépe pomohli, nebo vás přesvědčili, abyste s námi uzavřeli partnerství.

Studie
 • Vlastní odborný výzkum v oblasti filtrace.
 • Vlastní konstrukce filtračních jednotek.
 • Odborně vzdělaní pracovníci.
 • Průběžné vzdělávání.
 • účast na specializovaných výstavách a odborných seminářích.
 • Vlastní prezentace.
 • Organizace kurzů pro obchodníky, školy, organizace.

 

Řešení
 • Teoretické a hlavně praktické zkušenosti firmy Filter-Technics nám umožňují najít ta správná řešení na téměř všechny problémy s filtrací.
 • Náš personál se vždy snaží najít řešení v závislosti na ceně, kvalitě a funkčnosti.

 • Pokud je to nezbytné, provádíme studie návrhů s rozměry, grafy, náčrty situace a kalkulací.

 • Vždy dokládáme potřebná technická data a na jejich základě nabízíme nejvhodnější filtry.

 • Kombinací standardních filtrů a filtrů na zakázku můžeme vyřešit téměř každý filtrační problém.

Konzultace
 • Filter-Technics nabízí fundovaný firemní personál a svůj prodejní tým tak aby Vám mohl poskytovat expertní rady a pomoc.

 • společně s Vámi analyzujeme filtrační problém a snažíme se najít řešení na zakladě našich technických znalostí a zkušeností.

 • Stojíme o zpětnou vazbu od zákazníka: Jak funguje Váš filtrační systém, je potřeba něco vylepšit, či změnit?

 • Můžeme provádět analýzy přímo u zákazníka, v naší laboratoři nebo ve spolupráci se specializovanou laboratoří.

 • Filter-Technics pomáhá nastavit u zákazníka proaktivní politiku údržby.
  Po dokončení studie, dostane klient zpětnou vazbu ve formě dokumentace. To mu umožňuje objednávat vhodné filtry, tak aby předcházel závadám na strojích a snížil neočekávané náklady na minimum.

Logistika & balení
 • Položky ze skladu jsou k zákazníkům odesílány denně.
 • Krátké dodací termíny: položky, které nejsou na skladě a objednány do 10:00 jsou obvykle odesílány do 3 pracovních dnů.
 • Náš vlastní systém dopravy zajišťuje místní dodání, expresní dodávky
 • Národní a mezinárodní doprava je zajišťována spolehlivými partnery
 • Můžeme připravit speciální balení pro zákazníky, které může být pro vás přidanou hodnotou.
Výroba filtračních jednotek
 • Vyrábíme zakázkové filtrační jednotky.
 • Většina filtračních jednotek jsou filtrační skupiny vhodné pro hydraulický olej nebo úpravu kapalin s filtračnímy vaky či bezjádrovými filtračními elementy.
 • Naši filtrační jednotku si můžete pronajmout, koupit nebo si ji vzít na leasing.
 • Filtrační jednotku vám můžeme nainstalovat a odinstalovat.
Montáž & instalace
 • Naši technici jsou schopni sestavit a namontovat jakýkoliv námi dodaný filtr či filtrační jednotku.
 • Pokud je to nutné spolupracujeme se specializovanými instalačními firmami.
Měření
 • Membránová anylýza vzorků v naší laboratoři
  Vámi zaslané vzorky oleje podrobíme analýze na membráne v naší laboratoři.
  Na základě této analýzy a našich znalostí jsme schopni velmi rychle zjistit původ, množství a typ znečištění. Informujeme vás o stupni čistoty vašeho oleje a také o tom, zda je problém ve filtru nebo někde jinde ve stroji.
 • Spolupráce se specializovanou laboratoří v případě důkladnější anylýzy vzorků
  pokud je potřeba udělat důkladnější, fyzikální, chemické či jiné anylýzy, spoklupracujeme se speciálními laboratořemi. Během 3-4 dnů vám poskytneme důkladnou zprávu a to v jazyce, který požadujete.
 • Měření vzduchu
  Provádíme měření specializovanou aparaturou DUSTTRAK abychom mohli detekovat kde se nachází problém s kvalitou vzduchu. Na základě tohoto měření identifikujeme zdroj znečištění a můžeme navrhnout vhodnou filtraci. Díky takovýmto filtrům jste pak schopní splnit normy pro pracovní prostředí a dosáhnete lepšího pracovního prostředí pro své pracovníky.

 

Analýza
 • Metalurgický mikroskop nám umožňuje provádět detailní analýzy Vašich vzorků olejů.