LogoFiltertechnics

Preventivní údržba

Filter-Technics pomáhá svým zákazníkům v jemném vyladění jejich filtračních procesů. Pomáháme vytvářet plány preventivní údržby, která má jasný vliv na zlepšení kvality. Pomáháme s vylepšením operací vašich systémů a procesů. Čehokoli se to týká: vzduchová filtrace, kapalinová filtrace, filtry pro stlačený vzduch, hydraulické filtry, vodní filtry, olejové filtry, palivové filtry, HEPA filtry, filtry s aktivním uhlím, panelové filtry, filtrační vložky, bezjádrové elementy, sáčkové filtry a další aplikace,

 

Filter Technics je Váš expert v těchto oborech.

 

navrhujeme náš koncept v pěti krocích:

  1. Inventarizace
  2. Analýza
  3. Extra filtrace
  4. Výběr
  5. Informace
Inventarizace

Zdarma provedeme filtrační studii, kde je všechno vybavení podrobeno analýze z hlediska filtrace. Monitorujeme např. indikátory, vhodnost filtrů, odvzdušňovací zátky atd.

Analýza

Provádíme analýzy oleje, vody nebo vzduchu. S těmito informacemi můžeme prověřit správnou funkci filtračního zařízení.

Extra filtrace

Pokud se po analýze ukáže, že stávající filtrace není dostatečná, lze provést další filtraci. Může to být ve formě obtokového filtru namontovaného na stroji nebo autonomní mobilní jednotky s vlastním čerpadlem.

Výběr

Máme více jak 3000 originálních nebo náhradních filtračních elementů abychom Vám dodali do Vašich strojů ty správné filtry.

Informace

Informace, získané z filtrační studie jsou zpracovány. Seznam všech strojů a jim příslušné filtry spolu s umístěním strojů dostane zákazník sepsané v přehledných tabulkách spolu s cenovou nabídkou a objednávacími čísly filtrů.