LogoFiltertechnics

Y sací koše (strainers)

Y filtry se používají tam, kde se musí odfiltrovat větší nečistoty jako kamínky, úlomky kovů. Tyto filtry slouží jako ochrana čerpadel, měřících přítrojů, ventilů....

 

Y Strainers
Y Strainers
Y Strainers
Y Strainers
Y Strainers