LogoFiltertechnics

Panelové filtry

Deskové Filtry

  • panelové filtry v papírovém, nebo kovovém pozinkovaném rámu;
  • ploché nebo skládané medium;
  • třídy filtrace G2-G3-G4-F5;
  • filtrační rámy s výměnným mediem.
Panel Filters
Panel Filters - Layers
Panel Filters
Panel Filters
Panel Filters