LogoFiltertechnics

Odvzdušňovací víčka nádrží

Odvzdušňovače nádrží filtrují vzduch, který je nasáván do strojů.

 

Existují dva principy těchto filtrů:

  • Standardní odvzdušňovací filtry filtrují vstupní vzduch mechanicky nebo.
  • Odvzdušňovací filtry se silikagelem, které odstraňují vlhkost.
Dit zijn standaard tankbeluchtingsfilters die de inkomende lucht mechanisch kunnen zuiveren.
Specificaties van een tankbeluchtingsfilter.

Standardní odvzdušňovací filtry

Odvzdušňovací filtry se silikagelem

T.R.A.P odvzdušňovače