LogoFiltertechnics

Hydraulické filtry

Hydraulické filtry se používají proto, aby udržovaly minerální a syntetické oleje čisté. Hydraulické oleje vytváří trvalý lubrikační film na všech posuvných součástkách.


Pokud je olej kontaminován, způsobuje to větší opotřebení strojů.


Znečištění může být zapříčiněno:

  • kontaminovaným novým olejem (především vlákna, voda, částice silikonu...);
  • kontaminací ve stroji, ke které dochází při výrobě nového stroje: (především kovové částečky, vlákna, zbytky silikonu,...);
  • vnější kontaminací: znečištěná potrubí, prašné prostředí, nedostatečné odvzdušňovací filtry na nádržích;
  • navíc olej se stává kyselým a oxiduje a tím se v oleji vytváří želatina. Tato želatina je degradačním produktem stárnutí oleje, určitým zpsobem polymerizace oleje. Stává se to vysokou teplotu a vysokou koncentrací kovových částeček, které působí jako katalysátor těchto procesů, zejména, když je přítomna v oleji také voda.

Pokud máte dobrý filtrační sytém a preventivně dělate analýzy olejů, tak se můžete těchto problémů vyvarovat a redukovat je na minimum.