LogoFiltertechnics

Centrifugální filtry

Kapalina s částečkami nečistot vstupuje tangeciálně do separátoru, kde je roztáčena vstupním tlakem.

 

Rotací kapaliny dochází k víření ve středu separátoru. Centrifugální síly vynášejí těžší částečky nečistot na okraj nádoby. Nečistoty jsou stláčeny dolů. Tam se tyto nečistoty usazují a jsou průběžně odstraňovány.

 

Deska deflektoru umístěná navrchu sběrné komory mění směr toku kapaliny a ta již běz pevných částic odtéká výstupní trubkou.

Centrifugaalfilter
Centrifugaalfilter
Centrifugaalfilter
Centrifugaalfilter
Centrifugaalfilter
Centrifugaalfilter