LogoFiltertechnics

Duplexní košové filtry

Duplexní košové filtry mohou být použity v nepřetržitém provozu. Při výmeně je jeden koš uzamknut, takže druhý koš může být vyměněn za provozu a těleso filtru se dá i za provozu čistit.

Přínosy:

  • Průběžná filtrace i během údržby;
  • žádné přerušení provozu při výměně filtračních elementů;
  • Rychlá výměna filtračních elementů.

 

Duplex Korffilters
Duplex Korffilters
Duplex Korffilters
Duplex Korffilters