LogoFiltertechnics

Hydraulische filters

Hydraulische filters worden ingezet om minerale en synthetische oliën zuiver te houden.

De hydraulische olie voorziet o.a. alle bewegende componenten van een constante smeerfilm. 
Wanneer olie verontreinigd is, veroorzaakt dit slijtage aan de machines.


De verontreiniging kan worden veroorzaakt door:

  • Verontreinigde nieuwe olie (vooral vezels, water, siliciumdeeltjes etc.).
  • Contaminatie in de machine, veroorzaakt door productie van de nieuwe machine zelf: (vooral metaaldeeltjes, vezels, siliciumdeeltjes etc.).
  • Verontreiniging van buitenaf: vuile leidingen, stoffige omgeving, slechte tankbeluchtingsfilters.
  • Daarnaast kan de olie verzuren en oxideren waardoor er een gel ontstaat. Deze gel is een afbraakproduct van de olieveroudering, een soort polymerisatie van de olie. Het ontstaat door hoge temperaturen of hoge concentraties metaaldeeltjes die als katalyse werken, zeker in aanwezigheid met water.

Dankzij een goede filtratie en preventieve olieanalyses kan je al deze problemen op je machines voorkomen of tot een minimum beperken.