LogoFiltertechnics

Samočistící fltry

Takovýto filtrační systém dovoluje průběžnou filtraci a garantuje vysoký stupeň filtrace bez velkých ztrát kapalin.
Samočistící filtry jsou dostupné jak v manuálním, tak plně automatickém provedení a to v provedení nízkotlakém (14bar) nebo vysokotlakém (35 bar).


Rozdělujeme je na dva typy: se zpětným proplachem a se stíracím mechanísmem. 


Nerezové filtrační elementy jsou schopné filtrace od 25μ do 2mm.

Se zpětným proplachem

Štěrbinové filtry

Magnetické filtry

Samočistící sací filtry