LogoFiltertechnics

Se zpětným proplachem

Plně automatické filtry, které používají k vyčištění zpětný proud kapaliny. Tento proces probíhá automaticky, může být naprogramován časově, nebo na tlakový rozdíl před a za filtrem.

 

Tento samočistící proces probíhá automaticky a bez přerušení toku kapaliny.

Self Cleaning Filter
Self Cleaning Filter
Self Cleaning Filter