LogoFiltertechnics

Stěrače oleje

Stěrače oleje se umísťují polovinou nad a polovinou pod hladinu kapaliny. 


Olejová vrstva, která se vytváří na hladině kapaliny je absorbována speciálním olej absorbujícím povlakem na páse. Tato vrstva je pak stírána pryč stěrkou.

Olieskimmer
Olieskimmer
Olieskimmer
Olieskimmer