LogoFiltertechnics

Olieskimmer

Een bandskimmer draait half boven en half onder de vloeistofspiegel. De lekolie die op de bewerkingsvloeistof drijft wordt geabsorbeerd door een olie-absorberende coating die is aangebracht op een band die door de bewerkingsvloeistof draait, die vervolgens de olie (boven de vloeistof) van het wiel afschraapt.

Olieskimmer
Olieskimmer
Olieskimmer
Olieskimmer