LogoFiltertechnics

Specificaties en Technische informatie

Fijn stof zweeft in de lucht die we inademen.

Stof is overal. Het is onvermijdelijk dat stof wordt gegenereerd op plaatsen waar producten worden bewerkt en verwerkt. Grof stof bezinkt snel, maar fijn stof zweeft lang in de lucht die we inademen. Het stof kan worden ingeademd en in de longen worden afgezet. Bekijk de illustratie onderaan deze pagina.

 

Dat is de reden waarom stof op de lange termijn de gezondheid van mensen kan schaden. De gouden regel voor arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming moet op het werk van toepassing zijn op stof: "Vermijd wat kan worden vermeden!"

 

 

Wat zijn de vereisten?

MWC-waarde = Maximale Werkplekconcentratie (geldt voor gassen, dampen en zwevende deeltjes). Bekijk het tabel onderaan deze pagina.

  • BIA = Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (instelling voor veiligheid op het werk, opgericht door de Duitse vereniging van werkgeversverzekeringen).
  • ZH 1/487 = ZH: centraal orgaan voor ongevallenpreventie. Series ZH 1 - regels en richtlijnen van de vereniging van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen. 487: "Uitrusting voor het afzuigen van stofdeeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid door het omleiden van schone lucht naar het werkgebied".

Een overzicht van de belangrijkste specificaties vindt u hieronder.

 

Learn more about the Air Pollution Directives: IRCEL-CELINE

Material Resistance
Dust Filters - Technical details
Dust Filters - Technical details
Most dust is invisible in low concentrations
Fine Dust
Dust Classes
HVAC filter classes and Dust filter classes