LogoFiltertechnics

Olie analyses

Een smeermiddel in een machine is onderhevig aan een reeks contaminatie- en degradatieverschijnselen. Deze verschijnselen hebben uiteraard een negatieve invloed op de smerende eigenschappen en op de werking van de machine. Olie bijvoorbeeld, bevat een grote hoeveelheid informatie die afkomstig is vanuit de hele machine. Analyse van een correct genomen staal, dat representatief is voor het hele circuit, geeft een duidelijk en nauwkeurig beeld van de conditie van zowel de olie als de machine.

 

Het analyseren van deze olie is een onderdeel van het predictief en het pro-actief onderhoud. Bij predictief onderhoud worden eventuele onregelmatigheden opgespoord terwijl men bij pro-actief onderhoud tracht deze onregelmatigheden te voorkomen door hun ontstaan weg te nemen.

 

In tegenstelling tot preventief onderhoud zorgt pro-actief onderhoud ervoor dat de oorzaken aangepakt worden en niet alleen de symptomen.

ISO Vloeistofreinheidsclassificatie
ISO Vloeistofreinheidsclassificatie
Vacuum pump with 2L suctionflask
Membraamhouder