LogoFiltertechnics

Technische informatie

Filtermedia

Het filtermedium voert de filtrerende actie uit: het scheidt de vaste deeltjes van de vloeistof. Er zij hoofdzakelijk drie verschillende filtermedia te verkrijgen:

  • Geweven draad of metaalgaas, vooral gebruikt als aanzuigfilters, heeft door zijn typische oppervlaktefiltratie een lage vuilvangstcapaciteit per cm²,
  • Papier of cellulosevezel is het oudere type filtermedium,
  • Glasvezel of borosilikaat medium is het meest toegepast in de moderne hydraulische filters en heeft een hoge vuilvangstcapaciteit per cm².

 

 

Bèta (ß) ratio

Deze standaard is ontstaan om zowel de filterfabrikanten als de gebruikers een objectieve en nauwkeurige standaard te geven die een representatieve vergelijking tussen filtermedia kan maken. Het bepalen van deze standaard gebeurd via de multipass-test. Testvloeistof wordt voortdurend vermengd met contaminant zodat er een constant contaminatieniveau is. Dan worden er tegelijkertijd stroomopwaarts en stroomafwaarts van de filter oliestalen genomen. De bèta-ratio is dan de verhouding van het aantal deeltjes groter dan een bepaalde waarde van x (µm) vóór de filter tot die na de filter. Als een filter een bèta-ratio groter dan of gelijk aan 75 heeft, mag men deze filter een absolute filter noemen. Het voorbeeld hierboven is dus een absolute 3 µm filter.

 

Wanneer men de Bèta-ratio voorstelt, moet deze steeds gerelateerd worden aan een bepaalde deeltjesgrootte (micronage of filterfijnheid), b.v.:

  • ß3 > 200                     of met de nieuwe norm
  • ß5(c) > 1000

Dit zijn trouwens de efficiënties van dezelfde filter maar anders gemeten.

 

 

Classificatie- en kalibratienormen van olie

In de brochure onderaan, leest u hier meer over.

 

 

Nieuwe kalibratienorm

De vooruitgang op het gebied van deeltjestellingen maakte een aanpassing van de oude kalibratienorm noodzakelijk. De oude ISO 4402 norm werd vervangen door de nieuwe ISO 11171 norm. Deze nieuwe kalibratiemethode maakt gebruik van een nieuwe kalibratievloeistof op basis van ISO Medium Test Dust (ISO MTD), gesuspendeerd in MIL-H-5606. Deze teststof is gecertificeerd bij het National Institute for Standards and Technology (NIST) als "Standard Reference Material (SRM) 2806". De nieuwe ISO MTD wordt gemaakt met een "jet milling proces" en is fysisch en chemisch identiek aan de ACFTD, maar heeft een betere deeltjesdistributie en -vorm en is beter te dispergeren in olie.

 

 

De ISO 11171 kalibratiemethode is gebaseerd op de distributie van deeltjes, gemeten volgens hun geprojecteerde oppervlakte terwijl de kalibratie bij de oude ISO 4402 norm gebaseerd was op de distributie van deeltjes, gemeten volgens hun grootste lengte.

 

 

Viscosity diagrams

In de brochure onderaan, leest u hier meer over.

 

 

Extra info over vervuiling in hydraulische systemen

In de brochure onderaan, leest u hier meer over.

Overzicht hydraulisch systeem
Structuur hydraulische filters
ISO vloeistofreinheidsclassificatie
ISO vloeistofreinheidsclassificatie
ISO vloeistofreinheidsclassificatie