LogoFiltertechnics

SPX Flow Technology

Perslucht als energiebron

Perslucht wordt al 2000 jaar gebruikt. Tegenwoordig is het een van de belangrijkste energiebronnen voor fabricage- en industriële processen, en een groot aantal productieprocessen wordt alleen mogelijk gemaakt door het gebruik van perslucht.

 

Een efficiënte en kosteneffectieve productie, behandeling en gebruik van perslucht is daarom van cruciaal belang in uw processen.

 

Redenen voor persluchtbehandeling

In een compressor wordt atmosferische lucht door toepassing van mechanische energie op een hoger drukpotentieel gebracht, waardoor de luchtmoleculen worden gecomprimeerd. Naast de lucht zelf worden ook olie, waterdamp en een aantal andere stoffen gecomprimeerd. De temperatuur van de perslucht wordt in een droger verlaagd tot het dauwpunt om het water af te scheiden. Perslucht van 7 bar (g) heeft acht keer meer onzuiverheden dan normale omgevingslucht.

 

 

Belangrijkste onzuiverheden in perslucht

  • Damp: Water en olie in gasvorm
  • Aerosols: kleine, vernevelde vloeistofdruppels gevormd uit water en olie
  • Vaste stoffen: stof, zand en deeltjes als gevolg van corrosie en slijtage
  • Vloeistof: water, olie

Watergehalte van lucht

Het vermogen van de lucht om water vast te houden is afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger het dauwpunt (het punt waarop de lucht verzadigd is met water en waar de relatieve vochtigheid 100% is), des te hoger de hoeveelheid water die de lucht kan vasthouden. Als de lucht afkoelt, komt het water uit de lucht en raakt de perslucht vervuild.

 

Condensaat

Condensaat bevat ongeveer 99% water en ongeveer 1% onzuiverheden (bevat olie, in het geval van oliegesmeerde compressoren, en vuil van gecorrodeerde deeltjes in de leidingen, met extra verontreinigingen uit de omgevingslucht die is aangezogen).

 

De gevolgen

Onbehandelde perslucht beschadigt persluchtleidingen, wat resulteert in dure onderhoudskosten en productiestilstand. Onvoldoende persluchtbehandeling leidt ook tot kwaliteitsverlies tijdens het productieproces. Dit hoeft niet het geval te zijn; onze producten zorgen voor een optimale persluchtbehandeling die perfect is afgestemd op uw wensen.

 

Persluchtbehandeling - een kwestie van efficiëntie

De situatie:

  • Tekortkomingen in de persluchtkwaliteit hebben gevolgen voor uw gehele productieproces - met vocht beladen en vervuilde perslucht kost geld
  • Er wordt belangrijke systeemenergie verspild

Voordelen van een consistente behandeling:

  • Uw bedrijfskosten worden verlaagd
  • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden tot een minimum beperkt
  • Uw productiekwaliteit is aanzienlijk verbeterd

Optimaliseer uw processen en produceer de perfecte producten waar uw klanten om vragen.

Refrigeration dryers

Adsorption dryers

Hybrid dryers

Membrane dryers

Filters

Condensate Management

Refrugeration dryers for high pressure/temperature or marine application

Adsorption dryers for breathing air treatment

Accessories, spare parts & service kits